JOAN ISAAC

No necessàriament

De vacances (Stres Music, 2000)
No necessàriament
s’ha de pensar en Déu
quan dic que en el teu cos
hi ha inspiració divina.

No necessàriament
el nord sempre és el nord,
ni tot neix de l’amor,
ni creure dignifica.

No necessàriament
rendir-se és l’opció
quan ja s’ha intentat tot i el cansament ens priva
de veure que en el fons de tot mirall trencat
encara queda lloc per creure en la utopia.

No necessàriament
em crec el que s’ha escrit.
Quan dubto em sento ric:
dubtar m’omple de vida.

No necessàriament
morir-se és el final.
Jo em moro a cada instant
si marxes per uns dies.

No necessàriament
respecto els assenyats
que en nom d’una moral que ells s’han fet a mida
condemnen el qui vol que un gram de cianur
li esfondri l’absurd mur que li nega la vida.

No necessàriament...
(A la memòria de Ramón Sampedro)

Lletra: Joan Isaac
Música: Joan Isaac