JOAN ISAAC

Però prefereixo els teus ulls...

Inesperat (Philips, 1984)
Jo he vist sirenes dansar
amb fils de lluna i dofins,
i el sol morir prop d’Istanbul.

Però prefereixo els teus ulls…!

Jo he vist la mar infantar
els vents que mouen el món,
i el plaer inquiet del navegant.

Però prefereixo els teus ulls…!
Jo he vist la humida quietud
després de la tempestat
i he recollit estels caiguts.

Però prefereixo els teus ulls…!

Jo he vist la llum despertar
l’Egipte groc i polsós,
i el temple blanc que té Corint.

Però prefereixo els teus ulls…!

Jo he vist les naus travessar
les portes de l’horitzó,
ícars volar damunt Keops.

Però prefereixo els teus ulls…!

Jo he vist les mans dels amants
rompre les urpes del temps
i el bes calent que fa un infant.

Però prefereixo els teus ulls…!

Lletra: Joan Isaac